' Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co

ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono' Sartre

Psychoterapia Gestalt Bristol

 

 

gestalt psychotherapy bristol

Photo by M. Dabek

 Jestem certyfikowaną Psychoterapeutką Gestalt oraz psychologiem. Wiedzę oraz umiejętności psychoterapeutyczne zdobywałam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (ITG; akredytowany przez EAGT- European Assiociation for Gestalt Therapy) oraz na Uniwersytecie Kazmierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW). Jestem członkiem UKAGP (United Kingdom Association for Gestalt Practitioners) oraz EAGT. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam w trakcie praktyk w oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych. Pracowałam również z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz współprowadząc grupy wsparcia dla osób doświadczających problemów natury psychologicznej. Aktualnie pracuję w gabinecie prywatnym w Bristolu.

  W pracy terapeutycznej przestrzegam kodeksu etycznego European Association of Gestalt Therapy (EAGT). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

 

  Praca z ludźmi i dla ludzi od zawsze jest moją pasją i bardzo wzbogacającym doświadczeniem. Każdy człowiek jest wyjątkowy i ta wyjątkowość zasługuje na odkrycie, szacunek i wsparcie. Zapraszam do gabinetu, jeśli znalazłeś/łaś się w trudnej życiowej sytuacji, borykasz się z problemami czy pytaniami, na które nie potrafisz znaleźć odpowiedzi, chcesz zrozumieć swoje relacje ze światem oraz lepiej poznać siebie.

DARIA HERNET