' Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co

ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono' Sartre

Psychoterapia Gestalt Bristol

 

 

Otto Dix (1891-1969),'Fritz Perls'

   Gestalt to słowo pochodzące z języka niemieckiego, tłumaczone jako 'kształt, forma albo figura'. Czasownik 'gestalten' oznacza 'nadawać kształt lub znaczącą strukturę'. W rezultacie Gestalt to kompletna figura bądź kształt, który ma strukturę i znaczenie i jest więcej niż prostą sumą swoich części.

Twórcami terapii Gestalt byli Fritz Perls, Laura Perls i Paul Goodman, współpracujący w latach 40tych i 50tych ubiegłego wieku.

 Gestalt swoimi korzeniami sięga do egzystencjalno-humanistycznej tradycji psychologii. Praktyka Gestalt to spotkanie z drugą osobą, jej 'sposobem bycia i doświadczania' ('a way of being and doing'). Nie istnieje gotowy algorytm dla sytuacji terapeutycznej, każda jest osobna i niepowtarzalna. W centrum relacji terapeutycznej leży dialog pomiędzy terapeutą a klientem. Terapeuta Gestalt i klient są partnerami, wchodzącymi w autentyczną dwustronną relację. To spotkanie i kontakt z drugim człowiekiem. Terapeuta jest towarzyszem podróży klienta, na drodze, którą klient wybiera, aktywnie uczestniczącym w wewnętrznym rozwoju klienta. Istotą relacji jest poszerzenie świadomości klienta o sobie, poznanie siebie w bezpiecznych ramach relacji terapeutycznej.

   Psychoterapia Gestalt nie tylko zmierza do wyjaśnienia źródeł trudności, lecz także do eksperymentowania, próbowywania nowych rozwiązań dla doświadczanych trudności. Do starania się by 'wiedzieć dlaczego', dodaje 'poczuć jak', co pobudza zmianę. Gestalt w oryginalny sposób łączy i tworzy kombinacje wielu różnych metod pracy, werbalnych (rozmowa) i niewerbalnych, takich jak świadomość doznań sensorycznych, praca z oddechem, ciałem czy głosem, wyrażaniem emocji, snami, psychodrama czy rysunek.

  Gestalt rozwija holistyczną perspektywę integrującą ludzkie istnienie, łączącą zmysły, emocje, myśli, relacje społeczne i duchowość- otwierając drogę ku pełnemu doświadczaniu, gdzie ciało może 'mówić', a słowa mogą być 'widziane i odczuwane' ('ucieleśnione'). Podkreślana jest świadomość aktualnego doświadczenia 'tu i teraz' ('here and now', w którym oczywiście zawiera się ewentualność ujawnienia dawnego przeżycia). Albo, jak mawiał Perls, 'teraz i jak' ('now and how').

W terapii Gestalt człowiek jest postrzegany jako zdolny, dzięki rozwojowi samoświadomości, do decyzji, wyboru, a przez to do przejęcia odpowiedzialności za własne decyzje oraz do zmiany. Posiada zasoby, umożliwiające mu szczęśliwe i pełne życie. Celem terapii jest odkrycie, doświadczenie przez klienta tego, kim jest i tego, kim może być.

DARIA HERNET